21 Tháng Mười, 2020

Trường dạy Nghề Ads

Học một nghề cho tinh – by Chapallthay

Đánh giá từ học viên

Hiện tại chỗ này còn trống, mà chỉ vài tháng nữa sẽ ngập tràn những đánh giá đỉnh cao từ những học viên ưu tú nhất của trường dạy nghề ADS ka ka